פורום מפלגת שינוי החדש
שם משתמש: סיסמא:
הרשמה לאג'נדהפורום מפלגת שינוי החדש
הפורום הרשמי של מפלגת שינוי במשכנו החדש, לשעבר פורום שינוי בתפוז
מצע מפלגת שינוי

שינוי היא מפלגה דמוקרטית, ליברלית, ציונית, חופשית ושוחרת שלום

16/1/2009

שינוי דוגלת בישראל כמדינה:
יהודית - מדינה המבטאת תרבות יהודית במובן של מורשת, סמלים ושפה, ולא במובן הדתי-הלכתי;
דמוקרטית - מדינה המקדמת שיוויון לכל, מקדשת את שלטון החוק, ומעודדת אזרחות פעילה;
ציונית - מדינה הפועלת להבטחת עצמאותו ובטחונו של רוב יהודי מוצק בגבולות קבע, והמקיימת קשר הדוק עם התפוצה היהודית;
ליברלית - מדינה המבוססת על חופש הפרט, על אחריות הפרט, ועל פלורליזם וסובלנות. מדינה מתקדמת ונאורה, אשר אזרחיה גאים לחיות בה.

איכות השלטון ומאבק בשחיתות:
שינוי רואה בשחיתות הציבורית סרטן בגוף המדינה ותפעל בכל דרך למיגורה של מחלה ממארת זו. שינוי תאבק למען אכיפה תקיפה של החוק בנושא מינויים פוליטיים, ולמען טיפול יעיל ומקיף במרכיבים הבעייתיים של המשולש הון-שלטון-תקשורת. יש לאסור על זכות שתיקה של אישי ציבור; הבוחרים בשתיקה יעזבו את תפקידיהם. אסור שהחתול ישמור על השמנת: יש להחזיר את המגבלה על מספר חברי ממשלה, ויש להעביר לידי ועדה ציבורית את הסמכות המוחלטת ביחס למסגרת תקציב הכנסת ולשכר והתנאים הנלווים של הח"כים.

דת ומדינה:
כמפלגה ליברלית, שינוי דוגלת בחופש דת וחופש מדת, ולכן בהפרדת דת מן המדינה, תוך שמירה על אופיה האזרחי ותרבותה היהודית. אמונה דתית לא תהיה נושא לחקיקה, למימון מטעם המדינה, ולהתערבות בחיי הזולת. שינוי תומכת בנישואים אזרחיים, בתחבורה ציבורית בשבתות ובמועדים, במעמד שווה לכל זרמי היהדות, ובגיוס שיוויוני בין חרדים לשאר אזרחים (ביטול חוק טל). שינוי נאבקת בכפיה דתית, בניצול כספי מדינה לצרכי דת, ובנסיון להפוך את מדינת ישראל למדינת הלכה אשר מסכן את עתידנו כדמוקרטיה.

חלוקת משאבים:
שינוי דורשת שינוי בסדר העדיפות הלאומי. פחות למשרות ולשכר של נבחרים ובכירים, פחות לצרכי דת, פחות להתנחלויות ולמאחזים, פחות לאותם חרדים שאינם משרתים ושאינם עובדים, פחות לבטחון. יותר לצרכים חברתיים, יותר לבריאות, יותר לחינוך ולמדע ולהשכלה גבוהה, יותר למיעוטים, יותר למניעת תאונות דרכים, יותר לקליטה, יותר לתשתית, יותר לגליל ולנגב.

איכות הסביבה:
שינוי רואה באיכות הסביבה ובבריאות הציבור צורך קיומי וחובה מוסרית כלפי דור זה, כמו גם לגבי הדורות הבאים העלולים להיפגע ממעשינו וממחדלינו כיום. שינוי תפעל להכנסת שיקולים סביבתיים מחייבים בכל ההלטות הנוגעות לתכנון ופיתוח; רק שילוב נכון בין פיתוח כלכלי לבין דאגה לאיכות הסביבה יכול להבטיח איכות חיים גבוהה. שינוי תעודד שימוש בתחבורה ציבורית ובאמצעי תחבורה לא מזהמים., ותפעל להקטנת חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית מאנטנות שידור שונות.

חברה וכלכלה:
כמפלגה ליברלית שינוי מאמינה בכלכלת שוק חופשי, ולכן תומכת בעידוד היוזמה הפרטית, בצמצום נטל המס, במעבר מתרבות קצבאות ליצרנות ולאחריות אישית, ובהפרטת המשק הציבורי. עמוד השידרה של החברה והמשק הוא מעמד ביניים חזק: שכירים, בעלי מקצועות חופשיים ובעלי עסקים קטנים. עם זאת, נדרש איזון בין מדיניות כלכלית ליברלית לרשת בטחון חברתית.
מצד אחד, יש להגביר את הפיקוח והענישה ביחס לרמאים ומשתמטים; מצד שני, יש לתת מענה אמיתי לזכאים באמת, מענה אשר יקבע לפי הצרכים הנדרשים לקיום מינימלי בכבוד. מצד אחד יש לאפשר קיום בכבוד; מצד שני אסור שקיצבה תתמרץ אי-יציאה לעבודה. כדי לאפשר ולעודד חיים יצרניים ללא קצבאות, שינוי תומכת בתקצוב נרחב של הכשרה מקצועית ובסיבסוד מעונות יום. יש ליצור מקומות עבודה על ידי השקעה בתשתית, תמיכה בעסקים קטנים ואיסור העסקת עובדים זרים (למעט בחקלאות ובסיעוד).

חינוך:
שינוי רואה בחינוך נאות זכות יסוד של כל אזרח, ולכן מצדדת ביישומה של רפורמה מקיפה במערכת החינוך על כל נדבכיה. חינוך איכותי הוא אבן יסוד בשמירת הדמוקרטיה, בשלטון החוק, בכלכלה יצרנית ומתקדמת ובביטחון לאומי. שינוי תפעל להבטיח לכל ההורים בישראל את היכולת להעניק לילדיהם חינוך הולם.
שינוי תומכת בתקצוב מוגבר של מערכת החינוך, בדגש על העלאת שכרם של המורים בצורה משמעותית. במסגרת זו יש להסדיר חינוך חינם החל מגיל שלש. שינוי קוראת למעבר לתפיסת חינוכית יותר סמכותית ויותר מאתגרת; תובעת ישום לאלתר של ההמלצות ועדת וילנאי לטיפול באלימות, תוך הקשחת המדיניות; ודורשת את החלתה של תוכנית הליבה במלואה על כל המוסדות המתוקצבים על ידי המדינה (כולל כל המוסדות החרדיים).

חוץ ובטחון:
בהתאם למפת הדרכים, ישראל תעמוד על פירוקם של ארגוני הטרור על ידי הרשות הפלשתינאית. עד אז תנהל ישראל מאבק ללא פשרות נגד הטרור. בין השאר, יש להשלים לאלתר את בניית גדר הבטחון על כל חלקיה. בהעדר פריצת דרך בתהליך המדיני, על ישראל לקחת גורלה בידיה, לקבוע עובדות, ולקדם את האינטרס הישראלי להיפרדות מן הפלשתינאים.
שינוי מוכנה לפשרות כאובות כדי להשיג הסדר קבע עם הפלשתינאים. בקביעת הגבולות הסופיים בין ישראל למדינה הפלשתינאית תנחה אותנו לא רק השאיפה לשלום ולביטחון, אלא גם השיקול הדמוגרפי המחייב הפרדה בינינו לפלשתינאים ושמירת גושי ההתיישבות הגדולים. ישראל תחתור להסכם בענין ירושלים המתחשב במשמעות הדתית וההיסטורית של העיר ליהודים למוסלמים ולנוצרים, ובמציאות הדמוגרפית השוררת בה. ישראל שוללת מכל וכל את עצם קיומה של זכות השיבה של פליטים פלשתינאים או צאצאיהם, גם במסווה של איחוד משפחות. כל הסכמי שלום טעונים אישור במשאל עם.

שירות צבאי ואזרחי:
כמפלגה ליברלית, שינוי דוגלת בהחלה שיוויונית של חובת השירות למען המדינה. כל אזרח ישראלי חייב בשירות צבאי או אזרחי (על פי החלטת המדינה), שווה באורכו ובתנאיו.

שלטון החוק – מאבק בפשע ובאלימות:
יש להפוך את מדינת ישראל למדינת חוק בבחינת "יקוב הדין את ההר", על ידי קביעת "שלטון החוק" בשורה הראשונה של סדר העדיפות הלאומי. בראש ובראשונה יש לשים סוף לעבריינות הממשלתית (הלנת שכר ותשלומים, מאחזים לא-חוקיים, אי עמידה בתקנים, וכו'). כדי שהמשטרה תעסוק רק בפשע, יש להעביר את הטיפול בבטחון פנים (נגד טרור) מהמשטרה למשמר הגבול תוך תגבורו בתקנים על חשבון צה"ל. שינוי קוראת להחמרת הענישה, בין השאר על ידי קביעת עונשי מינימום.
במערכת החינוך יש ליישם במלואן את המלצות ועדת וילנאי, לקבוע נוהלים מחמירים לטיפול בתלמידים אלימים, ולחנך לנימוס והתחשבות ומשמעת. יש להגביל נגישות של קטינים לאלימות באמצעי תקשורת ובידור (בדומה לצריכת פורנוגרפיה).

משפט, חקיקה וזכויות אזרח:
שינוי רואה במערכת המשפט עמוד תווך של הדמוקרטיה הישראלית, ותגן עליה מפני התנכלותם של גורמים אנטי-דמוקרטיים. ברם, המערכת איננה חסינה בפני ביקורת. בין היתר יש לכפות עליה קיצור משך המשפטים.
שינוי תובעת את המשך חקיקתם של חוקי היסוד, כדי לגבש חוקה לישראל. בראש ובראשונה יש לחוקק חוק יסוד חופש הדת וחופש מדת, כדי לעגן שיוויון בין זרמי היהדות השונים, ולשחרר את האזרח מתכתיביו של המימסד הדתי. שינוי מאמינה שכל אזרח רשאי להחליט במה יאמין, מה יאכל, מה ומתי יקנה, מתי ייסע, מתי ואיפה יבלה, למי וכיצד ינשא, והיכן ייקבר.
מעבר לחוקי יסוד, כמפלגה ליברלית שינוי תפעל לצמצום היקף החקיקה כדי להגביל את הביורוקרטיה ואת מעורבות המדינה בחיי אזרחיה.

העולם היהודי:
שינוי מייחסת חשיבות רבה לקיום קשר הדוק עם יהדות העולם ולטיפוח מרכזיותה של ישראל על ידי פעילות חינוכית בקרב הנוער ברחבי תבל. שינוי דורשת את השוואת מעמדם של הזרמים הקונסרבטיבי והרפורמי במדינה, על מנת לקרב לישראל, במקום להרחיק ממנה, את רוב מניינה של יהדות הגולה.

קליטת עליה:
חוק השבות הוא אבן יסוד לקיומה של ישראל כמדינה יהודית וציונית. העולים על בסיס חוק השבות הינם ישראלים לכל דבר מרגע הגעתם לארץ, ולכן ראויים וזכאים להתייחסות שיוויונית. דתו של העולה איננה רלבנטית לאזרחותו ולזכותו לשיוויון. שינוי תפעל להסדרת איזרוח של קרובים לא-יהודיים; לתמרוץ מעסיקים עבור העסקת עולים בשלש השנים הראשונות בארץ (התקופה הקריטית לקליטה מוצלחת); ולהקצבות מחיה סבירות בזמן הלימודים באולפן.


סטודנטים והשכלה גבוהה:
שינוי רואה בציבור הסטודנטים הון אנושי המבטיח את קיומה ועתידה של ישראל כמדינה מתקדמת. שינוי תומכת בהמשך הפחתתו של שכר הלימוד בהתאם למתווה וינוגרד, ובמתן הלוואות מסובסדות לצורכי השכלה גבוהה. יש לממן מילגות על פי תרומה לחברה ולמדינה, להשקיע בפיתוח מצויינות מחקרית, ולהעניק הטבות משמעותיות לסטודנטים המשרתים במילואים.

מיעוטים:
כמפלגה ליברלית, שינוי דוגלת בשיוויון בין כל אזרחי המדינה כולל המיעוטים, ואיננה רואה סתירה בין עקרון זה לבין הגדרת המדינה כמדינה יהודית. שינוי תפעל לשיוויון בהקצאת משאבים בכל התחומים עליהם מופקדת המדינה, בפרק זמן מוגדר; לאישור תוכניות מתאר ליישובים ערביים, תוך שימוש עקבי בעקרון הבניה הרוויה; ולהקצאת קרקעות מינהל על בסיס שיוויוני. שינוי דורשת אכיפה קפדנית של החלטת הממשלה על שילוב יזום של בני מיעוטים בהנהלותיהם של גופים ציבוריים, בשאיפה להגיע לאיוש של 20% מהמשרות על ידי בני מיעוטים. על המדינה למצוא דרך להביע התייחסות מיוחדת לקהילות הדרוזית והצ'רקסית והבדווית, אשר קשרו את גורלן עם הרוב היהודי במדינת ישראל.
חזרה לראש העמוד

זכויות נשים:
שינוי תפעל לקידום שיוויון לנשים בשוק העבודה באמצעות הנציבות לשוויון הזדמנויות שהוקמה ביוזמת שינוי, ולעידוד יציאה לעבודה על ידי ניכוי הוצאות טיפול בילדים. שינוי קוראת להכללת נושא השוויון בין המינים בכל מוסדות החינוך החל מהגיל הרך. יבוטל כל סעיף בחוק הפוגע בשיוויון האישה מטעמים הלכתיים (דיני אישות).


הדאגה לגימלאים:
שינוי תאבק נגד אפליה מחמת גיל בכל תחומי החיים, ולהבטחת פעילות מלאה ומעורבות חברתית של כל אדם בחברה רב-גילית. שינוי תדרוש ישומו של החוק המחייב הקמת מועצה ציבורית לענייני אזרחים ותיקים, כדי להבטיח את רמת חייהם ואת זכותם לחיים בכבוד. שינוי תפעל לחקיקת חוק פנסיה חובה, להעצמת חוסנה הכלכלית של האוכלוסיה המבוגרת.


שיוויון לקהילת הלהט"ב (הומוסקסואלים, לסביות, בי-סקסואלים וטרנס-סקסואלים):
שינוי תמשיך לקדם את מאבקה של קהילת הלהט"ב כנגד כל אפליה על בסיס נטייה מינית, ולמען השוואת זכויותיהם של זוגות חד-מיניים לזכויותיהם של זוגות אחרים ( לרבות נישואין, אימוץ ילדים, ירושה וכיוב').


תאונות דרכים:
שינוי רואה בקטל בדרכים "מחדל, לא גורל". כדי לתת עדיפות עליונה למאבק בנושא, יש לממן את ישום הדו"ח של ועדת שיינין במלואו באמצעות תקציב ייעודי ובלי להמתין להטלת אגרה מיוחדת. שינוי קוראת להחרפת הענישה בתחום זה, להשקעות בתשתית כבישים וברכבות, ובחינוך לזהירות בנהיגה.

בריאות:
מדינת ישראל מחוייבת להבטיח שירות רפואי הולם. לכל אזרח זכות יסוד לתרופות מצילות ומאריכות חיים. שינוי דורשת שזכות זו תנחה את הרכב סל התרופות, אשר יעודכן ריאלית מדי שנה. שינוי תפעל ליישום רפורמה מקפת במערכת הבריאות, אשר תכלול גם פתרון מיידי למצוקת האשפוז הקשה.מאמרי הקהילה
מצע מפלגת שינוי
שינוי היא מפלגה דמוקרטית, ליברלית, ציונית, חופשית ושוחרת שלום
16/1/2009
תקנון פורום שינוי

16/1/2009המלצה לעמוד הראשי קהילת תמיכה טכנית מנהלי קהילות הסכם שימוש באתר צור קשר השוואת מחירים בתי מלון בחו"ל Copyright ©2007-2009, אג'נדה

(0.0625)